S neurorehabilitací TheraSuit v Centru Hájek jsme maximálně spokojeni. Je to pro nás nejlepší zařízení svého druhu, které jsme doposud našli. Pracují zde kvalifikovaní odborníci s praxí a skutečným zájmem o klienta. Zejména oceňuji individuální přístup ke klientům, který zvyšuje efektivitu vynaloženého úsilí i financí na maximum. Proto jsme velmi rádi, že jsme mohly díky Ekonomickým stavbám absolvovat pro nás důležitý rehabilitační pobyt. Pro dítě je veliký rozdíl, když cvičí v prostředí a s lidmi, které zná a kterým také plně důvěřujeme.

Rovněž fyzioterapeuti již ví od první chvíle, co Zuzanka nejvíce potřebuje a jak s ní pracovat a neztrácí tedy drahocenný čas „seznamováním“ a vytvářením vzájemné důvěry, která je podle mého názoru a zkušeností při rehabilitaci malých dětí naprosto zásadní a nezbytná. Letos zde Zuzanka absolvovala již 7mý TheraSuit. Opět výborně spolupracovala, zlepšila se především v posílení celého těla a koordinaci pohybů. Postižení DMO je bohužel dlouhodobá záležitost. Díky kvalitní rehabilitaci lze dítěti ovšem výrazně pomoci a je to v podstatě jediná naděje na samostatnou chůzi a tedy plnohodnotný a nezávislý budoucí život. Přestože i svépomocí denně cvičíme (včetně plavání, hipoterapie…apod.) profesionální péči a vybavení opravdu nahradit nelze.

 

V Centru Hájek jsme absolvovali již několik neurorehabilitací TheraSuit. S kvalitou služeb jsme maximálně spokojeni, poslední TheraSuit dokonce přibyla 1terapie (manuální terapie), která výborně doplňuje celý program. Průběh i výsledky jsou perfektní, Zuzanka i přes svůj handicap (DMO spastická dipareza – kdy není zatím schopná samostatné chůze bez dopomoci) má pevné držení těla bez deformací páteře, posílené svalstvo i pohyblivost kloubů apod., což je velký úspěch rehabilitace a základním předpokladem pro další posun (samostatnou chůzi). Konkrétně u Zuzanky jsme nyní zařadily ještě práci s psychickými bloky a strachem, které mohou být poslední překážkou k vysněnému cíli. V pravidelné rehabilitaci samozřejmě musíme pokračovat i nadále. U Centra Hájek určitě zůstaneme, cvičíme pravidelně i doma, doplňujeme hipoterapií, plaváním, kraniosakrální terapií apod…

Za veškerou podporu všem z celého srdce děkujeme!!!

Ivana ŠvábkováZuzanka se narodila ve 34. týdnu rizikového těhotenství. Doma měla již 5 letou zdravou sestřičku Michalku. Příchod nedonošeného miminka, kterému byla navíc diagnostikována dětská mozková obrna a nařízeny intenzivní rehabilitace změnil chod celé rodiny zcela od základu. Fyzické, psychické i pracovní vyčerpání celé rodiny vedlo až ke zhoršení zdravotního stavu a výkonnosti otce, pracovní možnosti matky byly první 4 roky v podstatě nulové a stále jsou značně omezeny. Náklady rodiny prudce stouply (nákladné rehabilitace). Postupně samozřejmě došlo i k vyčerpání finančních rezerv rodiny a ke změně standardu i celkového pohledu na život.

Rehabilitace pro Zuzanku jsou nezbytné a v jejím věku velmi účinné. V současné době je Zuzance 8 let, navštěvuje základní školu v Tachově za pomoci asistentky pedagoga, pravidelně rehabilituje, plave, ráda zpívá a chtěla by se naučit hrát na flétničku a později také na klavír. Sama si svou situaci plně uvědomuje, mentálně je zcela v pořádku, tudíž vynaložené úsilí, čas i finance jsou při kvalitní rehabilitaci využity na maximum. Stav se stále zlepšuje a naděje na samostatnou chůzi je reálná. Zuzanka je v kolektivu velmi oblíbená, ráda se směje a celkově vyzařuje pozitivní životní energii. Jen občas ji přepadne lítost, že nemůže se svými kamarády sportovat, běhat apod. a je prakticky zatím doposud odkázána na pomoc druhé osoby i při běžných činnostech. Možná proto i sama výborně spolupracuje jak ve škole, tak při cvičení. Jejím snem a cílem je, jak sama říká, např. umět bez pomoci uvařit mamince snídani, dojít si sama, kam bude potřebovat a na oplátku pomáhat ostatním. Až vyroste, chtěla by být zpěvačkou či učitelkou v mateřské školce.

Neurorehabilitace TheraSuit v Centru Hájek je doposud nejlepší rehabilitace, kterou jsme našli, Zuzanka již zná prostředí, zná se navzájem s terapeuty, což zásadním způsobem přispívá k efektivitě celého cvičení. S individuálním přístupem i kvalitou jsme zde velice spokojeni.