Centrum Hájek

Asociace pro pomoc handicapovaným dětemCENTRUM HÁJEK vznikl jako sociální a zdravotnický komplex určený pro péči a léčbu dětí s různými druhy a stupni postižení.

V současné době CENTRUM HÁJEK poskytuje služby sociálního charakteru v podobě stacionáře pro handicapované děti od jednoho roku do 15 let. Tuto službu aktuálně využívá deset dětí denně.

Jako nestátní zdravotnické zařízení nabízí CENTRUM HÁJEK široké portfolio rehabilitačních metod zaměřených především na dětské pacienty.

 

specializuje se na léčbu dětí sdětskou mozkovou obrnou

vývojovými poruchami, které vedou k motorickému handicapu

poškozením mozku v důsledku zánětlivého onemocnění, kraniocerebrálního poranění nebo mozkové mrtvice

hyperkinézou (zvýšená mimovolní pohyblivost svalstva, stavy dráždivosti)

…až teprve vlastní zkušenost Vám ukáže, co všechno v této zemi dětem s postižením chybí…