Chtěli bychom jménem našeho syna Sebastiánka , ale i naším jménem velice poděkovat za finanční podporu na rehabilitaci TheraSuit. Díky vaši pomoci se mohl Sebíček posunout zase o krůček dále. Cvičení mu pomáhá nejen fyzické, ale i po psychické stránce. Sebík navštěvuje i tamní stacionář a jelikož je mu prostředí známe má to velký vliv i na cvičení , na ktérém je už klidnější a lépe spolupracuje.

Díky skvělým fyzioterapeutům a všem zaměstnancům, kteří jsou stále skvěle naladěni a s úžasným přístupem k dětem se do Hájku rádi vracíme a jsme zde nad míru spokojeni, což je dobré i pro psychiku rodičů, protože pro své děti chceme jen to nejlepší.

Velice si vaší nadace vážíme

Sebastian , Petr a Lucie Mannovi