Rádi bychom poděkovali za úhradu rehabilitačního pobytu pro našeho osmiletého syna. Davídek se narodil jako neslyšící s vývojovou vadou mozku. Jeho vývoj je velmi opožděný, hlavně co se týče hrubé motoriky. Zatím jen leze, ale snaží se stoupat na nohy.

Během intenzivní rehabilitace posiloval hlavně stabilitu trupu a svaly nohou. Tato terapie je velmi efektivní. Davídek má po cvičení zas o něco silnější nožičky. Zvládá i šlapat na tříkolce a ujde pár kroků v chodítku.

 

Ještě jednou moc děkujeme, vaší pomoci si velmi vážíme.

SládkoviDavídek se narodil s vážnou vývojovou vadou mozku – holoprosencefalii, která zapříčinila ještě další postižení. Nejvážnější je u Davídka oboustranná hluchota, vada zraku a spasticita svalů, která ho hodně omezuje v správném vývoji. V sedmi letech zatím jenom leze, sedí a se vším potřebuje pomáhat. Letos v dubnu byl na ortopedické operaci obou nožiček. Po operaci a šesti týdnech v sádrách je pro něj nevyhnutná intenzivní rehabilitace. Rádi bychom Davídkovi dopřáli další rehabilitační cvičení Therasuit v Centru Hájek. Tato rehabilitační metoda je pro syna nejefektivnější, ale pro nás také finančně náročná. Proto bychom Vás chtěli požádat o pomoc s financováním.

Doufáme, že při pravidelném opakování by mohla Davídka posunout ve vývoji, i umožnit chůzi.