Narodila jsem se 2. 8. 2007 v Chebu o minutu dříve než můj bráška Prokop dvojče předčasným porodem ve 30 tt. po IVF.  Moje váha byla 1320 g, míra 38 cm. Ihned jsme byli letecky transportovány na NO JIP FN Plzeň. Ve třech měsících mi bylo zjištěno zvýšené napětí, hlavně na dolních končetinách. Začala jsem cvičit Vojtovu metodu. Byla jsem sledována v centru vývojové péče pro hypertonii a opožděný motorický vývoj – post. DMO. Vývoj dobře postupoval, ale pomalejším tempem, což bylo dáno mým handicapem. Řeč se rozvíjela dobře. V jednom roku mi byla stanovena diagnóza DMO – spastická kvadruparéza – postižení všech čtyř končetin.

Přetáčela jsem se a plazila od jednoho roku, klečela od 2 let, zkoušela jsem lézt, neustále cvičila s maminkou a fyzioterapeutkou. V roce 2010 byla provedena magnetická rezonance: zjištěné diskrétní gliové jizvy při horních okrajích postranních komor, ložiskové změny v mozkové tkáni neprokázány.  Následně byl aplikován botox 10/2011 a 11/2012, bohužel bez výrazných změn. Náhodným rentgenem mi bylo zjištěno vykloubení obou kyčlí, proto jsem byla dlahována do března roku 2018 ATLANTOU DLAHOU. V únoru 2013 mi byl předepsán neurologem baclofen, který měl však opačný efekt a došlo ke zhoršení stavu. V lednu 2014 pro zvýšené napětí flexorů jsem byla operována v pražské motolské nemocnici – dětské ortopedie, kde mi provedli tendonomii, 6 týdnů byly nohy od třísel až po prsty u nohou v sádrách.

V lázních jsem byla celkem 6x – bohužel stav beze změny, žádné výrazné zlepšení, 4x v Centru ARPIDA České Budějovice.

Jsem nyní sledována na neurologii, ortopedii, oční, RHB, BTX 3x, disfce štítné žlázy. Bohužel vůbec nechodím, neumím sama sedět bez opory a jsem prakticky odkázána neustále na pomoc druhé osoby.

Navštěvuji s bráškou 6. třídu základní školy, učím se velmi dobře, chodím do Základní umělecké školy na keramický a dramatický kroužek, maminka říká, že jsem chytrá a vzhledem ke svému postižení   i pečlivá.  Ve škole mne hodně baví výuky jazyků. Kromě rehabilitování doma, využíváme 2x ročně cvičení v Arpidě – centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, 2x týdně jezdíme do REHALCENTRUM do Františkových Lázních, v létě jezdíme na tříkolce LOPED, doma na MOPEDU.   I přesto stále hledáme nové možnosti rehabilitace, abych se mohla posunout tzv. dál, letos v srpnu a nyní v říjnu jsem absolvovala pohybovou terapii TheraSuit – CENTRUM HÁJEK.